ČOV KOUTY 600 EO

rok: 2017
stupeň: DPS, DVZ
investor: Obec Kouty
počet EO: 600

ČOV LINET ŽELEVČICE

rok: 2017
stupeň: DSP
investor: LINET Holding s.r.o.
počet EO: 600

ČOV PRO PIVOVAR CLOCK POTŠTEJN

rok: 2017
stupeň: DÚR, DSP
investor: Pivovar Clock s. r. o.  
počet EO: 200

20170425 10452020170425 134213


ČOV PRO VÝROBNÍ ZÁVOD FIRMY CROCODILLE

rok: 2017
stupeň: DÚR
investor: Crocodille ČR, spol. s r. o.
počet EO: 1000

ZKAPACITNĚNÍ VDJ DOBŘANY

rok: 2017
stupeň: DÚR+DSP
investor: Obec Dobřany v Orlických horách

INTENZIFIKACE ÚPRAVNY VODY HERLÍKOVICE

rok: 2017
stupeň: DVZ
investor: Město Vrchlabí
kapacita: 90 l/s

ODOLOV – LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH KALOVÝCH LAGUN

rok: 2016
stupeň: DSP
investor: Vězeňská služba České republiky

LIKVIDACE ODPADNÍCH A DEŠŤOVÝCH VOD NA P.Č. 1051/4 A 1051/7 K. Ú. CHLUMEC NAD CIDLINOU 

rok: 2016
stupeň: DSP
investor: Ing. Roman Švec a Mgr. Anna Švecová, Švermova 378, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
počet EO: 100

REKONSTRUKCE ČOV ČERNÁ VODA

rok: 2016
stupeň: DPS
investor: Obec Malá Úpa
počet EO: 1500

PETROVICE – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV

rok: 2016
stupeň: DVZ
investor: Obec Petrovice
počet EO: 400

INTENZIFIKACE ČOV KRÁLÍKY

rok: 2016
stupeň: STUDIE, DÚR, DSP
investor: Město Králíky
počet EO: 5500 

ČOV PROSETÍN 1300 EO

rok: 2016
stupeň: DVZ
investor: Obec Prosetín
počet EO: 1300

ČOV BÁNOVCE NAD BEBRAVOU – ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU

rok: 2015
stupeň: DSP
investor: ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra

INTENZIFIKACE ČOV ČASTOLOVICE

rok: 2015
stupeň: RDS a IČ
investor: Dobrovolný svazek obcí „Obecní voda“
počet EO: 2500

ČOV K. Ú. STĚŽERY

rok: 2015
stupeň: DUR, DSP
investor: BV Development Stěžery s.r.o.
počet EO: 250

IMG 20160812 114347IMG 20160907 114908


ODOLOV – REKONSTRUKCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V AREÁLU VĚZNICE

rok: 2014
stupeň: DÚR + DSP
investor: Vězeňská služba České republiky
počet EO: 500

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ČOV PRO OBEC BŘEZÍ

rok: 2014
stupeň: ZDS, ZSPD
investor: Obec Březí
počet EO: 950

IMG 20160913 163318IMG 20160913 163348IMG 20160913 163401


ČOV ZÁMĚL

rok: 2014
stupeň: DUR, DSP, ZDS, RDS
investor: Obec Záměl
počet EO: 50

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY DOBRUŠKA

rok: 2013
stupeň: DÚR, DSP, ZSPD
investor: Město Dobruška
kapacita: 23 l/s