Po vypracování projektové dokumentace následuje neméně důležitá činnost – zajištění potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a následně získání stavebního povolení.

Svým zákazníkům nabízíme komplexní služby týkající se zajištění potřebných povolení.

Kolaudační řízení, uvedení stavby do provozu, dotační, grantové a organizační poradenské služby, přípravu a organizace procesu výběrových řízení, administrace dotací a grantů, odborné analýzy.