Tyto webové stránky provozuje společnost AKVOPRO s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha – Nové Město, Česká republika.

Jako společnost zabývající se technologiemi pro vodní hospodářství a působící na trhu Evropské unie důsledně dbáme na ochranu soukromí a jako správce osobních údajů postupujeme při jejich ochraně v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy, jakými zpracováváme a chráníme Vaše osobní data v souvislosti s těmito webovými stránkami.

1.  Jaké údaje o Vás zpracováváme

Během návštěvy těchto webových stránek shromažďujeme následující informace:

Datum a čas přístupu na stránky, vaši IP adresu, název a verzi Vašeho prohlížeče, webovou adresu (URL), přes kterou jste vstoupili na tyto webové stránky, soubory Cookies (viz bod 2) a případně údaje, které sami vyplníte v kontaktním formuláři.

Neexistuje z Vaší strany povinnost poskytnout nám Vaše data, o které Vás žádáme na těchto stránkách. V takovém případě ovšem nemůžeme zaručit, že budete moci používat tyto webové stránky v plném rozsahu.

2. Cookies

Na těchto webových stránkách jsou využívány soubory Cookies. Soubor Cookie je malý soubor, který je uložen do počítače při návštěvě webových stránek. V zásadě se soubory Cookies používají k tomu, aby poskytly uživatelům další funkce na webových stránkách. Mohou být např. využívány k tomu, aby Vám pomohly efektivněji procházet webové stránky, umožnily vrátit se na stránky, které jste opustili a/nebo zapamatovat si Vaše preference při procházení webů. Soubory Cookies nemohou číst, měnit nebo upravovat žádná jiná data ve Vašem počítači.

Většina souborů Cookies používaných na těchto stránkách jsou tzv. dočasné soubory Cookies. Po opuštění webu jsou automaticky vymazány. Trvalé soubory Cookies zůstanou v počítači, dokud je sami neodstraníte. Tyto trvalé soubory Cookies slouží k tomu, abychom Vás poznali při Vaší příští návštěvě našeho webu.

Pokud chcete mít soubory Cookies ve Vašem počítači pod kontrolou, můžete v prohlížeči nastavit upozornění v případě, že chce web tyto soubory uložit. Soubory Cookies můžete také zablokovat nebo vymazat, pokud již byly v počítači uloženy. Pokud potřebujete více informací, jak tyto kroky nastavit, použijte funkci "Nápověda" ve vašem prohlížeči.

Mějte na paměti, že blokování nebo smazání souborů Cookies může mít vliv na plnohodnotné využívání tohoto webu.

3. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

  1. poskytování webových stránek, jejich vylepšování a rozvoj
  2. rychlá komunikace se zákazníkem
  3. odhalování, zabránění a zjišťování útoků na tyto webové stránky
  4. reakce na nahlášené servisní požadavky
  5. vedení zákaznické agendy (provádění zakázek a obchodu a z toho plynoucích povinností a závazků)

4. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů je:

  • dle výše uvedených bodů 3/ 1 až 3/3 -  náš oprávněný zájem k naplnění jednotlivých účelů, které jsou vyjmenovány v bodě 3/1 až 3/3;
  • dle výše uvedeného bodu 3/4 – nutnost pro řešení zákaznické agendy plynoucí z realizace zakázek/obchodu;
  • dle výše uvedeného bodu 3/5 – nezbytná nutnost pro splnění Vaší objednávky/smlouvy na provádění zakázky/obchodu.

5. Poskytnutí Vašich osobních údajů

Pro výše uvedené účely mohou být  Vaše osobní údaje poskytnuty dalším stranám a to za účelem zajištění jejich zpracování pro výše uvedené účely ( např. poskytovatel webhostingu, poskytovatel IT služeb, poskytovatelé spedičních služeb a pod.) .

Všichni naši partneři jsou vázání mlčenlivosti doložkou nebo smlouvou o zpracování OÚ. Ke zpracování Vašich OÚ dochází pouze v České republice.

6. Doba uchování osobních údajů

Data vztahující se k bodu 3/1 až 3/3 uchováváme po dobu 3 měsíců. Případná delší doba bude použita pouze v rozsahu nezbytném k prošetření hlášených útoků na naše stránky.

Data vztahující se k bodu 3/4 a 3/5 uchováváme po dobu smluvního vztahu (realizace zakázky/obchodu) a vypořádání všech závazků a pohledávek  a dále dle platných právních předpisů např. pro oblast účetnictví, daňové evidence a pod.. Pokud osobní údaje jsou spojeny s řešením zakázky, kde je nutnost archivace těchto údajů delší, jsou uchovávány podle těchto podmínek  - např.  při čerpání dotací.

7. Vaše práva v souvislosti s poskytnutím osobních údajů

V souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů máte právo na přístup, opravu, smazání, omezení zpracování a omezení poskytnutí Vašich dat třetím stranám.

Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu EU nebo dozorovému orgánu CZ, což je Úřad na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že došlo k porušení evropského nebo českého zákona o ochraně osobních údajů.

8. Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google používá tzv. soubory Cookies, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu Vašich stránek. Vaše data zpracováváme na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu, abychom vytvořili snadno dostupné a nákladově efektivní statistiky přístupu na naše webové stránky.

Informace o Vašem používání těchto webových stránek (včetně IP adresy, adresy URL atd.), vygenerované pomocí souborů Cookie budou předány na servery společnosti Google v USA a tam uloženy. Naše společnost neukládá žádné údaje shromážděné pomocí služby Google Analytics.

Tyto webové stránky využívají možnost anonymizace IP adresy prostřednictvím Google Analytics. Vaše IP adresa bude zkrácena / anonymizována společností Google ihned, jakmile Vaši IP adresu obdrží. Společnost Google použije tyto údaje k posouzení využívání našich webových stránek, k sestavování přehledů o aktivitách na našich stránkách a k poskytnutí dalších webových a internetových služeb. IP adresa získaná prostřednictvím Vašeho prohlížeče nebude spojována s ostatními daty společnosti Google.

9. Zabezpečení osobních údajů

Společnost AKVOPRO s.r.o. používá přiměřená opatření, aby zajistila důvěrnost, bezpečnost a celistvost vašich osobních údajů. Přístupy uživatelů k osobním údajům jsou možné podle nastavených oprávnění.

Všichni naši zaměstnanci jsou poučeni o zásadách ochrany osobních údajů našich zákazníků.

10. Naše kontaktní údaje

Pro uplatnění Vašich práv či v případě jakýchkoliv dalších dotazů nebo připomínek týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na:

AKVOPRO s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha – Nové Město, Česká Republika.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pdfZásady ochrany osobních údajů.pdf