TESTOVÁNÍ ÚČINNOSTI ELIMINACE LÉČIV Z ODPADNÍ VODY POMOCÍ BIOLOGICKÉHO NOSIČE LEVAPOR je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je testování zaměřené na ověření účinnosti odstraňování léčiv z odpadní vody pomocí bionosičů Levapor.